Paard&Organisatie | COLUMN

In het Paard&Organisatie katern komen mensen uit de diverse gremia van de KNHS aan het woord, zoals ledenraadsleden, medewerkers, bestuur, directie, foraleden en technische commissieleden. Daarnaast worden projecten uit de werkorganisatie of de KNHS-regio's uitgelicht en vind je regelmatig een overzicht van de vergaderdata van de diverse gremia.

Fenna Westerduin (1973, Leiderdorp) werkte voorheen als paardendierenarts, gaf les aan HAS Hogeschool en gaf vorm aan diverse projecten in de paardensector, waaronder bij de KNHS. Momenteel heeft ze bij de KNHS de dossiers welzijn, public affairs en subsidies onder haar hoede.

Onwaarheden en zelfreflectie

Tijdens The Dutch Masters heeft Dier&Recht zich weer gemeld. We weten dat deze club standaard probeert mee te liften op de aandacht rondom grote paardensportevenementen en dit keer gebeurde dat voor het eerst aan de hand van Abri posters, die verspreid door Den Bosch hingen. Een dergelijke actie zorgt op haar beurt voor reacties binnen de paardensector. Je leest dat we ze compleet moeten negeren, maar ook dat we juist met ze in gesprek moeten gaan. Nu kan ik vertellen dat we vanuit de KNHS al vele jaren constructieve gesprekken voeren met dierenrechtenorganisaties, zoals de Dierenbescherming en de Partij voor de Dieren.

Het is belangrijk voor onze leden te beseffen dat mensen, die tegen de paardensport zijn of tegen paarden houden in het algemeen, op een vervelende manier gebruik maken van media- en marketingtrucjes en op basis van onwaarheden en uit zijn verband getrokken beweringen hun verhaal vertellen.

‘Wat wij doen met onze paarden is bijzonder. Laat dat gerust zien!’

Besef ook dat mensen, die zelf niets van paarden weten, dit als waarheid aan kunnen nemen en zo’n verhaal zien als een weerspiegeling van de normale gang van zaken. Laat je daarom gerust horen op een correcte, onderbouwde manier als je ziet dat dergelijke onwaarheden worden verteld. Laat vooral ook zien wat je met paarden doet! Nodig mensen uit en helemaal als ze commentaar hebben.

De meeste Nederlanders hebben werkelijk geen idee wat wij en onze paarden doen. Ze vinden paarden wel bijzonder en iets magisch hebben. Dat mogen we gerust uitbuiten. Wat wij doen met onze paarden is ook bijzonder. We werken samen met een machtig dier van 500 kilo, waar anderen alleen maar van kunnen dromen. De KNHS/FNRS campagne ‘Dit doet paardrijden’ sluit mooi aan op dit verhaal.

Mijn oproep is echter tweeledig. Ik geloof dat we met onze paarden kunnen doen, wat we momenteel met ze doen. We moeten dat wel altijd kunnen verantwoorden. Waar ben ik mee bezig en wat doe ik precies? Zelfreflectie op wat je zelf doet met een paard is belangrijk. En spreek gerust anderen op een correcte manier aan als je dingen ziet die we niet met een paard behoren te doen. Als KNHS proberen we sturing te geven aan het op verantwoorde wijze omgaan met paarden. Ons credo is niet voor niks ‘paardvriendelijk paardrijden’. Dat is de basis, ook van onze ruiter-, instructeurs- en officialopleidingen. En natuurlijk moeten we handhaven wanneer het duidelijk fout gaat, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid van de omgang met het paard op de eerste plaats bij de paardeneigenaar zelf.

Fenna Westerduin