Paard&Organisatie | TOUR LANGS WEDSTRIJDORGANISATIES

Een zadeldekje met KNHS-logo

De KNHS komt naar je toe deze zomer

Achter de computer vandaan, neus uit de uitslagen en hup, het land in om meer contact te maken met wedstrijdorganisaties, ideeën en wensen op te halen en meer begrip te kweken voor elkaars rol in die mooie wedstrijdketen. De afdeling Wedstrijdsport gaat deze zomer on tour in de Regio’s!

Tekst Lilianne van den Brekel Beeld Danielle Smits/Paard&Sport, Digishots, Arnd.nl

De afdeling Wedstrijdsport heeft altijd nauw contact met de Regio’s en wedstrijdorganisaties en haalt die banden eens goed aan. Deze zomer slaat ze in den lande zes keer haar kamp op op een mooie hippische locatie. De karavaan legt aan in achtereenvolgens Groningen/Friesland, Drenthe/Overijssel, Gelderland/Utrecht, Noord-Holland/Zuid-Holland, Noord-Brabant/Zeeland en Limburg. Ook de Mendistricten zijn aangehaakt. De Regio’s verzamelen input van hun wedstrijdorganisaties om mee te nemen in de ontmoeting, vertelt teamleider Wedstrijdsport Joukje Hak. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt nader kennisgemaakt –‘We kennen elkaar vaak alleen van naam’– en bijgepraat. Vervolgens is er een rondje over wat de KNHS nu eigenlijk allemaal doet.

Joukje: "Persoonlijk contact helpt. Zo ontstaat over en weer meer begrip en leren we van elkaar"

Geen langdradige presentatie, wel met een kort en interessant verhaal over producten van de KNHS, de mogelijkheden van mijnknhs.nl, het arbeidsintensieve uitslagenproces –‘We controleren alles nog visueel’– en een inkijkje in bijvoorbeeld de achtergronden van besluitvorming. Dat helpt.

TOPICS De tournee start in juni, waarschijnlijk in Drenthe of Zeeland/Zuid-Holland, nadat het idee spontaan ontstond in een brainstormmiddag, vertelt Joukje. “We hebben heel veel kennis in huis, maar delen die vaak op aanvraag. Dat kunnen we ook omdraaien! We willen de afdeling bekender maken en laten zien wat we doen, ook voor wedstrijdorganisaties. We zijn voor elkaar vaak vrij anoniem. We behandelen het meeste per e-mail of telefoon. Daar zit meer in. Persoonlijk contact helpt. Zo ontstaat over en weer meer begrip en leren we van elkaar. Wedstrijdorganisaties geven aan waar ze tegen aanlopen en wij maken kenbaar hoe we kunnen helpen. Zo gaan we het nog meer samen doen.” De afdeling Wedstrijdsport heeft veel contact met regiosecretarissen over bijvoorbeeld de wedstrijdagenda en regiokampioenschappen. Zij zijn gevraagd om onder hun wedstrijdorganisaties topics te verzamelen in hun gebied, die vervolgens naar voren komen tijdens de tour. Dat is heel divers. “Wat in Friesland speelt, kan in Brabant heel anders zijn. Landelijk spelen nu bijvoorbeeld de nieuwe regels in het springen. In de praktijk roepen die nog wat vragen op die we direct kunnen ondervangen.”

Marjo: "Mopperen heeft niet zoveel zin. We kunnen beter zorgen dat we in contact blijven met elkaar en elkaar helpen"

Secretariaat tijdens een springwedstrijd

"Wij kunnen leren van de kennis en ervaring die we ophalen bij de wedstrijdorganisaties in de Regio’s. Zonder de wedstrijdorganisaties hebben we geen sport."

SAMEN VERANTWOORDELIJK Veel mensen vinden dat het ‘wel sneller kan’, hoort Joukje wel eens, en daarom is het goed om bijvoorbeeld eens te vertellen over de besluitvorming rond wedstrijdsport en te laten zien waar je juist invloed kunt uitoefenen. "Laten zien wat we doen als KNHS en hoe we werken, daar mogen we nog wel beter in worden. Ook omdat dan bijvoorbeeld duidelijk wordt waarom het zo voornaam is om die uitslagen correct aan te leveren, omdat dat anders grote consequenties heeft voor de deelnemers. We kunnen in de ontmoetingen daarnaast delen wat bij ons en wat bij de Regio’s ligt. Goedkeuring van een wedstrijd bijvoorbeeld ligt bij de Regio, maar veel mensen denken dat wij dat in Ermelo doen. Het scheelt als iedereen in de keten weet hoe het proces in elkaar steekt. Dat geldt ook voor ons. Wij kunnen weer leren van de kennis en ervaring die we ophalen bij de wedstrijdorganisaties in de Regio’s. Zonder de wedstrijdorganisaties hebben we geen sport. Daar kunnen we naar luisteren en ons voordeel mee doen. Dat helpt hen, dat helpt ons, dat helpt de sport. Dat schept bewustwording. De wedstrijdsport is een hele keten waar we met zijn allen verantwoordelijkheid voor zijn."

HELE KETEN En een hele keten, dat is het. Daar komt veel bij kijken. Wat doen ze dan zoal, bij Wedstrijdsport? Het begint allemaal met alle verwerking van alle uitslagen in alle disciplines, de controle daarvan aan de hand van het Algemeen Wedstrijdreglement en alle disciplinereglementen en kampioenschapsreglementen plus alle administratie en facturatie die daaruit voortvloeit, zoals brieven over startpassen en de hele startgerechtigdheid, over een start in een verkeerde categorie, of over een niet gemeten pony of de leeftijd van een wedstrijddier.

Joukje: "Het scheelt als iedereen in de keten weet hoe het proces in elkaar steekt"

“Met onze brieven maken we ons niet altijd populair," weet Joukje, "maar die controle van de regels in alle reglementen garandeert gelijke kansen voor iedereen. We kunnen die toets pas achteraf doen, omdat iemand bijvoorbeeld op het moment van de wedstrijd wel aan de eisen voldoet." Gelijke monniken, gelijke kappen dus, en fair play voor iedereen. "Het zijn veel administratieve handelingen, maar daarmee zorgen we er wel voor dat de sport goed staat."

ENTHOUSIAST De Regio’s reageren enthousiast op de tour, al zitten ze nu dan even volop in de wedstrijden (want gelukkig, die mogen nu weer). De interactie en uitwisseling van kennis spreken tot de verbeelding, vertelt Joukje. En zoals het een echte wedstrijdafdeling betaamt, is er natuurlijk een competitie-element. In elke ontmoeting is er een pubquiz over het werk van Wedstrijdsport die bepaalt wie de beste Regio van Nederland is. Marjo Jeurissen, secretaris van KNHS Regio Limburg, is alvast in. “Ik ben heel enthousiast dat de afdeling het land in komt. Als we met elkaar in gesprek gaan, weten we van elkaar wat er speelt. Dan krijg je kruisbestuiving. Zo’n ontmoeting kan in de vorm van een workshop of een soort kenniscafé. Dat moet ook groeien.”

Paard aan de hand op een parkeerplaats met trailers en vrachtwagen.

Joukje: "Door de controle van de regels in de reglementen garanderen we gelijke kansen voor iedereen"

WAT DOET WEDSTRIJDSPORT?

De afdeling verzorgt kort gezegd alle administratie en facturatie rond de wedstrijdsport in Nederland. Dressuur, springen, eventing en mennen worden afdelingsbreed opgepakt en voor elke kleinere discipline is een specialist in huis. Vragen van sporters en wedstrijdorganisaties komen eerst bij de Servicedesk terecht en vervolgens bij de afdeling. De afdeling verzorgt de vraagprogramma’s van regiokampioenschappen en in mijnknhs.nl en gaat over de kalenderprocedures. Ook alle controles op startgerechtigheid op kampioenschappen vinden hier plaats. Wedstrijdsport helpt wedstrijdorganisaties bij het aanmaken van wedstrijden en kan zelfs op afstand meekijken als het even niet lukt. Een probleem kan dan zo opgelost zijn. Ook de websites paardrijden.nl en watkanditpaard.nl vallen onder de hoede van Joukjes team.

Als zaken niet helemaal duidelijk zijn of soepel lopen, wordt er wel eens gemopperd, weet Marjo. “Maar dat heeft niet zo veel zin. We kunnen beter zorgen dat we in contact blijven met elkaar en elkaar helpen. Wedstrijdorganisaties vinden bijvoorbeeld soms mijnknhs.nl invullen lastig. Het is dan niet helemaal duidelijk hoe het proces loopt en waarom dingen op een bepaalde manier moeten. Het is juist van belang dat er een organisatie is die zegt hoe we het moeten doen en die de gang van zaken in de wedstrijdsport bewaakt. Daar moet begrip en waardering voor zijn.”

VERBONDENHEID De communicatie en het directe contact daarover kunnen nog wel beter, vindt de regiosecretaris desgevraagd. “De KNHS heeft heel mooie producten, maar leden weten nog niet altijd wat er allemaal is en waarom keuzes worden gemaakt. Daar zit een hele wereld achter. Deze tour kan daarin een brug slaan. Dan ontstaat meer verbondenheid en groeit het gevoel dat de KNHS er echt voor iedereen is.”

Marjo: "De KNHS heeft mooie producten, maar leden zijn hier niet altijd van op de hoogte"

Marjo maakt ook deel uit van de commissie Jeugd. Die draagt ze een warm hart toe. Die biedt ook volop kansen voor de Regio en de KNHS, legt ze uit. “Manegebedrijven draaien heel goed in onze provincie, terwijl rijverenigingen het juist moeilijker hebben. Het is een dure sport aan het worden en dat is jammer. Wedstrijdorganisaties merken dat ook aan het lagere aantal starts. De KNHS kan via FNRS-bedrijven veel betekenen voor de paardensport. Een voorbeeld daarvan is de vernieuwde Bixie&Friends-leerlijn. Het is goed om aandacht te besteden aan de theoretische kennis van jonge kinderen en het mooie is dat je er oudere kinderen bij kunt betrekken. De leerlijn wordt goed ontvangen door de bedrijven en de jonge ruiters. Dat is een hartstikke mooi product dat in de tour zeker aan de orde mag komen.” <