Bedankt voor het lezen!

COLOFON Paard&Sport is een officieel orgaan van de KNHS. Paard&Sport verschijnt 6x per jaar voor KNHS-leden als digitaal magazine. Lid worden kan via www.knhs.nl/lidmaatschap.

uitgever KNHS Postbus 3040 3850 CA Ermelo www.knhs.nl/paardensport-magazine redactie & vormgeving Esther Hendriksen (hoofd Communicatie), Peter van Pinxteren (hoofdredacteur), Patricia Lourens (redacteur), Linde Peters (redacteur), Alicia van Weert (concept & artdirection). redactie@knhs.nl

advertenties Via KNHS-mediabureau: Nicole Baten, n.baten@knhs.nl, 06 55880981. wijzigingen Wijzigingen in persoonlijke gegevens voer je eenvoudig zelf door via MijnKNHS op www.mijnknhs.nl.

vragen Vragen aan de KNHS kun je stellen via de Servicedesk op servicedesk@knhs.nl of 0577 408300.

© PAARD&SPORT Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of de auteursrechthebbende worden overgenomen of vermenigvuldigd.