Paard&Organisatie | DE WEG NAAR PARIJS 2024

Vooruitblik met Iris Boelhouwer

De weg naar Parijs begint in Herning

De zomer staat voor de topsport in het teken van de wereldkampioenschappen. Naast blinkend eremetaal is er voor de Olympische disciplines een belangrijke bonus te verdienen in de vorm van de eerste tickets voor Parijs 2024. Directeur Topsport Iris Boelhouwer doet voor ons uit de doeken hoe en met welke ambities de route naar Parijs verloopt.

Tekst Peter van Pinxteren Beeld Arnd.nl

Traditiegetrouw is de paardensport een van de eerste sporten van TeamNL, die tickets kan verdienen voor de Olympische Spelen. En die eerste mogelijkheid volgt al snel voor drie disciplines tijdens het WK in Herning, van 6 tot en met 14 augustus. In de Deense paardensportstad maken onze spring-, dressuur- en paradressuurruiters in de landenwedstrijd kans op de felbegeerde toegang tot de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs. Ruim een maand later volgt voor de eventingruiters een eerste greep naar een olympisch ticket tijdens hun WK in Pratoni del Vivaro (15 tot en met 25 september). Naast de eventers komen op Italiaanse bodem ook onze vierspanrijders aan de start voor hun WK, zoals eerder in Herning de eveneens niet-olympische discipline voltige op het programma staat.

AMBITIES IN PARIJS

Om op korte termijn verzekerd te zijn van olympische deelname over twee jaar is bij het springen een top-5 plek vereist, bij de dressuur een plek bij de beste 6 landen en voor de paradressuur en eventing volstaat top 7. Bij alle disciplines is gastland Frankrijk al geplaatst voor de Spelen. Dus stel dat de Fransen in Herning derde worden in de landenwedstrijd springen en Nederland zesde, is dat in zo’n geval voldoende. De reden dat er voor het springen nu maar vijf tickets te verdienen zijn, is omdat er op latere momenten in 2022 en 2023 meer kansen volgen. Voor de andere disciplines zijn er ook extra kansen, maar die zijn er minder en alleen in 2023.

De bekendmaking van de WK-teams vindt plaats op 20 juli. Alle geselecteerde TeamNL-combinaties kunnen dan toewerken naar hun kampioenschap. Iris Boelhouwer en haar collega’s op de afdeling Topsport kijken echter voorbij die horizon en richten zich ook op het sportevenement dat zijn schaduw al vooruit werpt. Over de ambities in Parijs is de technisch directeur helder: “Het eerste doel is de kwalificatie en vervolgens is het onze ambitie om teammedailles te behalen bij springen, dressuur en paradressuur én individuele medailles in de paradressuur. Daarnaast streven we naar een top-8 tot top-10 klassering voor het eventingteam.”

‘Het is onze ambitie om olympische teammedailles te behalen bij springen, dressuur en paradressuur’

DISCIPLINEOVERSTIJDENDE THEMA'S

Onder de noemer ‘Gezamenlijk naar Goud’ is het doel dat we voor ogen hebben niet anders dan voorheen, maar de manier waarop wel, laat Boelhouwer weten. “De weg naar Parijs toe gaan we anders inrichten. We willen graag een professionaliseringsslag maken. Onze sport heeft zich ongelofelijk geprofessionaliseerd en als bond hebben we dat ook gedaan, maar we kunnen daar nog een stap in maken.” Drie thema’s, die gelden voor alle disciplines, en daarmee disciplineoverstijgend zijn, moeten een dergelijke stap mede mogelijk maken. Iris: “Het eerste thema is het prestatieklimaat. Dit optimaliseren we aan de hand van de teambegeleiding en door nog duidelijker en doelgerichter te werken. Bij het springen is de eerste zet gedaan als je kijkt naar de herinrichting van het begeleidingsteam. Of dit ook goed is voor andere disciplines kan ik nu niet zeggen. Dat is iets waar we naar willen kijken. Wat we zeker voor alle disciplines doen, is meer dan ooit aan het begin van ieder outdoorseizoen helder hebben wat de route per discipline is. Dat moet strakker dan ooit. Er zijn inmiddels zoveel wedstrijden en er is voor ruiters zoveel te kiezen, op de eerste plaats bij het springen.”

PAARDENWELZIJN EN EIGENAREN Een volgend thema is natuurlijk paardenwelzijn. Boelhouwer: “Paardenwelzijn is voor ons tweeledig. Aan de buitenwereld willen we graag laten zien hoe mooi het is om te sporten met deze geweldige dieren. Dit is ook van belang voor onze social license om te kunnen blijven paardrijden. Daarnaast willen het paard als happy athlete faciliteren, zodat het daadwerkelijk zo goed mogelijk kan presteren op een gezonde manier. Paardenwelzijn is zowel een externe verplichting als een interne naar onszelf toe. Niet voor niks maakt de KNHS zich jaarlijks sterk voor wijzigingen in de FEI-regelgeving, met paardenwelzijn in het achterhoofd. Zo vragen we dit jaar weer om de Grand Prix ook op een gewone trens te mogen rijden en willen we de bloedregel laten gelden voor alle disciplines en dus niet alleen voor de dressuur.”

Het derde en laatste overstijgende thema zijn de eigenaren. “De kernwoorden zijn erkennen, waarderen en betrekken, als we over de eigenaren van onze toppaarden praten”, aldus Boelhouwer. “In het verlengde hiervan gaan we het N.O.P.-programma voortzetten. We hebben een enquête uitgezet onder de 25 meest recente eigenaren van N.O.P. paarden. 100% was voor voortzetting van het N.O.P., alleen kunnen wij op het gebied van de uitvoering nog wel een verbeterslag maken.”

De lat mag omhoog. Iris Boelhouwer: ‘We willen graag een professionaliseringsslag maken'

HARMONIE

Per olympische discipline zijn er vervolgens thema’s die specifiek op de betreffende discipline gericht zijn. In relatie tot de dressuur zegt Boelhouwer: “We zijn al langer bezig met de internationale norm en het verbeteren van de harmonie en hebben daar stappen in gemaakt. Weet je wat ik mooi vind? Dat FEI-hoofdsteward Jacques Van Daele recent naar ons toekwam in Aken, en zei: ‘Ik moet jullie grote complimenten geven over hoe er gereden wordt. De neusjes eruit, ontspannen, makkelijk en eenvoudig. Daar viel niets op aan te merken.’ Je ziet dus verbeteringen, maar er is nog volop werk aan de winkel, breed in de sport. Denk aan het voortzetten van de stalbezoeken, bijscholingen voor officials en de vernieuwde instructeursopleiding. Dat zijn zaken die jaren in beslag nemen. Tot slot willen we meer focus hebben voor nieuwe combinaties en jong dressuurtalent. We zijn ermee bezig hoe we dit precies gaan invullen.”

‘Heel mooi om te zien dat onze topruiters graag voor hun land willen springen’

KOESTEREN Ook in de springsport wordt ingezet op ontwikkeling van jonge combinaties, waarvan er een aantal aan de weg timmert op dit moment. In deze discipline heeft periodisering de prioriteit als het over de inzet van de paarden gaat.

Een uitdaging, waar Iris positief over gestemd is: “Ik vind het heel mooi om te zien dat onze topruiters nog altijd graag voor hun land willen springen. Dat is niet vanzelfsprekend en iets om te koesteren. Je ziet dat ze hun toppaarden sparen door lucratieve concoursen over te slaan of bijvoorbeeld wel een landenwedstrijd te springen, maar geen Grote Prijs.”

Om in de eventing een verbeterslag te maken, zal er op het gebied van fitheid meer gekeken worden naar een individuele aanpak. Boelhouwer: “Dat betekent nog beter sturen wanneer een paard op welk niveau loopt. Zo denken we de fitheid per paard verder te optimaliseren. Daarnaast is er de inzet van topexperts voor ieder onderdeel, oftewel dressuur, springen en de cross, en zetten we in op meer waardering voor eigenaren. Dat willen we in iedere discipline, maar in de eventing is het businessmodel niet zo groot als bij springen en dressuur. Het is vanuit die eigenaren vaak pure passie voor deze sport.”

Waar de spoeling in de eventingtop momenteel dun is, zien we in de paradressuur wel een bredere top ontstaan. “Er is echt aanwas van nieuw talent. Natuurlijk hebben we onze gevestigde waarden, maar richting het WK zien we toch ook nieuwe namen. Met de zogenaamde introductionary test, een introductieproef, proberen we nieuwe aanwas verder te promoten richting de parasport. Daarnaast versterken we de trainingsprogramma’s voor onze combinaties en is er meer oog voor persoonlijke ontwikkeling”, besluit Boelhouwer.

Parijs 2024

Precies honderd jaar na de laatste Olympische Spelen in Parijs zal in 2024 de olympische vlam weer worden ontstoken in de Franse hoofdstad. De komende editie moet als de meest duurzame Spelen uit de geschiedenis van dit evenement de boeken ingaan.

Als we specifiek kijken naar de paardensporten zullen deze plaatsvinden op de iconische locatie van het Château de Versailles, in de buurt van Parijs (zie openingsfoto). Naar verwachting gaat dit bijzondere beelden opleveren en mooie reclame voor de paardensport. Om dit laatste mede te bewerkstelligen zal het paardenwelzijn voorop staan, zo is de uitgesproken ambitie van de Fransen, die veel kennis en ervaring in de sport hebben. Dit jaar heeft een Franse werkgroep bij de FEI 46 aanbevelingen gedaan, waaraan de sport moet voldoen, iets waar de KNHS achter staat. Op voorhand weten we dat na de logistieke uitdagingen voor Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021) deze Spelen een beduidend minder grote operatie vergen, aangezien het leeuwendeel van de mondiale toppaarden in West-Europa gevestigd is.

PROGRAMMA WK HERNING

De wereldkampioenschappen dressuur, springen, paradressuur en voltige vinden van zaterdag 6 tot en met zondag 14 augustus plaats in het Deense Herning. Het programma per discipline is als volgt:

>> DRESSUUR

6 augustus, Grand Prix landenwedstrijd, 1e deel 7 augustus, Grand Prix landenwedstrijd, 2e deel 8 augustus, Grand Prix Spécial 10 augustus, Kür op muziek

>> SPRINGEN

10 augustus, openingsproef landen en individueel 11 augustus, landenwedstrijd en individuele kwalificatie 12 augustus, finale landenwedstrijd en individuele kwalificatie 14 augustus, finale individueel

>> PARADRESSUUR

10 augustus, individuele proef Grades II, IV en V 11 augustus, individuele proef Grades I en III 12 augustus, landenproef Grades II, IV en V 13 augustus, landenproef Grades I en III 14 augustus, Kür op muziek Grades I t/m V

>> VOLTIGE

6 augustus, verplichte oefeningen heren, dames en team 7 augustus, technische test heren en dames, en Pas-de-deux (Kür) 8 augustus, Kür heren, dames en team 10 augustus Pas-de-deux (Kür) en team

‘We zijn al langer bezig met het verbeteren van de harmonie en hebben daar stappen in gemaakt’