In het kort

Wat ons opviel in de afgelopen periode en KNHS-nieuws dat we je niet willen onthouden.

Tekst Peter van Pinxteren Beeld Arnd Bronkhorst

VERNIEUWING WEDSTRIJDSPORT

De wedstrijdsport leuker en simpeler maken. Dat was een van de speerpunten van het enkele jaren geleden opgestarte project ‘Van hand veranderen’. Dit jaar maken we een begin met een uitgebreide vernieuwing van de wedstrijdsport. Er is een programma opgesteld dat ervoor moet zorgen dat onze wedstrijdsport de komende jaren dusdanig vernieuwd wordt dat deze aansluit bij de manier waarop ruiters de sport tegenwoordig het liefst beoefenen. Het programma ‘vernieuwing wedstrijdsport’ is terug te voeren op vier pijlers:

1 wedstrijden leuker, eenvoudiger, flexibeler en toegankelijker maken;

2 betaalbare sport creëren voor wedstrijdsporters en -organisaties;

3 de relatie en samenwerking met wedstrijdorganisaties versterken;

4 technologische innovaties en verdere digitalisering doorvoeren. Voor de uitwerking, goedkeuring en invoering van de plannen is vier jaar uitgetrokken, met als zwaartepunt het jaar 2022. Als eerste stap worden in de disciplines dressuur en springen vanaf 1 april 2021 de verliespunten afgeschaft. Houd onze communicatiekanalen in de gaten voor de laatste updates.

KNHS-jeugdbestuurslid Thomas Bosman kreeg een opmerking over de toekomst van de dressuur als olympische discipline. In zijn column op Sport Knowhow XL gaat hij hier dieper op in. Hij komt met onderbouwde voors en tegens, maar laat zijn gevoel spreken met de woorden:


‘Paardensport heeft iets magisch’


1922

De KNHS Loterij voor Verenigingen en Ruitersportcentra bleek een groot succes. Duizenden paardensporters en paardenliefhebbers deden mee. Ze haalden vele tienduizenden euro’s op voor de verenigingen en ruitersportcentra. In totaal werden bijna 47.000 loten verkocht. Als meest geselecteerde vereniging of ruitersportcentrum kwam Stal Dijkman uit Wijdenes als nummer 1 uit de bus met 1922 verkochte loten.

Paard&Sport 2021: digitaal én print

KNHS-ledenmagazine Paard&Sport verschijnt dit jaar voor het eerst in digitale vorm. Alle KNHS-leden van dertien jaar en ouder ontvangen Paard&Sport in 2021 als digitaal magazine 4x keer via een mailing in hun mailbox. Naast die digitale edities in maart, juni, september en november laten we twee keer per jaar, in juni en november, een papieren Paard&Sport verschijnen. Geïnteresseerde KNHS-leden kunnen zich hierop tegen een bescheiden bedrag abonneren. De twee edities verschijnen tegelijkertijd met de digitale edities van juni en november en bevatten tussen de 40 en 50 pagina’s extra artikelen. De kosten voor een abonnement bedragen € 7,50, oftewel € 3,75 per nummer. Afhankelijk van de animo voor het abonnement, exclusief voor KNHS-leden, besluiten we na dit pilotjaar of we door kunnen gaan met deze extra optie voor de leden. Aan de redactie zal het niet liggen. Zij doet er alles aan om ook in 2021 geslaagde edities van Paard&Sport te maken!

DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT?

Al meer dan een jaar verkeren we in de surreële situatie dat een groot deel van ons doen en laten wordt bepaald door een minuscuul infectieus deeltje. De weg uit de coronacrisis lijkt soms wel een marathon. Er komt geen einde aan en vooral het laatste gedeelte voelt het zwaarst. De afgelopen periode werd de paardensport zelfs dubbel getroffen. Nooit eerder zagen we een uitbraak van het rhinovirus zoals recent op een internationaal concours in Valencia gebeurde. En alsof de klok een jaar terug werd gezet, werd The Dutch Masters – Indoor Brabant er direct de dupe van.

De organisatie liet het er echter niet bij zitten en zet nu in op 23 april als nieuwe startdatum. Driemaal is scheepsrecht, toch? Weliswaar nog altijd zonder publiek, maar wel dankbaar omarmd door ruiters die snakken naar wedstrijdritme voor hun paarden. Het zou symbolisch zijn als de doorgang van dit evenement het begin markeert van een (langzame) terugkeer naar paardensport zoals we die gewend zijn te beleven, van basissport tot internationaal niveau. We hebben net als de organisatie van The Dutch Masters goede hoop en kijken reikhalzend uit naar het licht dat langzaam zichtbaar wordt aan het eind van de tunnel.

Nieuwe regels voor I&R vanaf 21 april

Vanaf 21 april moeten alle paarden verplicht geregistreerd worden op de locatie waar ze staan.

De nieuwe registratieplicht vloeit voort uit de Europese Diergezondheidsverordening en is ingevoerd om snel te kunnen handelen bij dierziekten of mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Voor andere diersoorten geldt dit al langer.

Bij de registratieplicht wordt onderscheid gemaakt tussen de houder van het paard en de houder van de locatie waar het paard staat. Een houder van een paard is verantwoordelijk voor de identificatie middels chip, paspoort en registratie bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor het registreren van de paarden op zijn Uniek Bedrijfsnummer (UBN) bij de RVO. Het is op het moment van schrijven nog niet mogelijk om paardachtigen op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 kan.

€ 2.150

TeamNL-para amazone Rixt van der Horst is een crowdfunding begonnen om zich met Findsley N.O.P. optimaal te kunnen voorbereiden op de Paralympische Spelen van Tokio. Ze kreeg daarbij op originele wijze hulp van paardenlief­hebbers Nicolien Wolfs en Sietske Hijlkema. Zij bedachten de ruilactie Para-te-Paard. De ruilactie begon met een klein hobbelpaard. Dat moest geruild worden voor een item of dienst met meer waarde, en dit zo verder. De ruilreeks eindigde met een dekking van twee Friese hengsten en leverde € 2.150 op. De helft hiervan ging naar de crowdfunding van Rixt en de andere helft naar de crowd­funding van para amazone Saskia Meinema. Haar Fries Karsten van de Oostwal kwam vorig jaar plotseling te overlijden op het NK Dressuur.

MIJN KNHS

Wijzigingen in persoonlijke gegevens voer je eenvoudig zelf door via: MijnKNHS op www.mijnknhs.nl.

KNHS SERVICEDESK

Vragen aan de KNHS kun je stellen via servicedesk@knhs.nl. De Servicedesk is ook bereikbaar op 0577 408300.